РусскийHome page

 

Songs and romances
Music by Valentin Dubovskoy.

         Lyrics by Olga Andreyeva
 Lyrics by Innokenty Annensky
 Lyrics by Anna Akhmatova
 Lyrics by Alexander Blok
 Lyrics by Ivan Bounin
 Lyrics by Valeriy Bryusov
 Lyrics by Valentin Dubovskoy
 Lyrics by Afanasy Feth
 Lyrics by Nikolay Gumilyov
 Lyrics by Dmitry Kedrin
 Lyrics by Dmitry Kimmelfeld
 Lyrics by Semyon Kirsanov
 Lyrics by Grigory Kruzhkov
 Lyrics by Yeugeniy Lookin
 Lyrics by Vladimir Mayakovsky
 Lyrics by Anna Nosko
 Lyrics by Alexandr Pushkin
 Lyrics by Robert Rozhdestvensky
 Lyrics by David Samoylov
 Lyrics by Maria Semyonova
 Lyrics by Igor Severyanin
 Lyrics by Maximilian Voloshin
 Lyrics by Sergey Yesenin
 Lyrics by foreign authors
Name Lyrics Video/MP3   Clavier Score  

 1. Ave Maria

Karen Arutyunyan

(1)(2) 3:02 1

 2. Preference-blues

Eugeny Selivanov

2:47   2

 3. Ballad about a smoked car

Alexander Kochetkov

(2) 5:56   3

 4. Ashes

Edwardas Mezhelaytis

(2) 2:28   4

 5. Angel  

Maxim Amelin 3:06   5

 6. Ave Maria

  (2) 2:17 6

 7. Table song

Alexey Apukhtin

(2)

2:14 7
 8. The last word Isay Tobolsky

1:31   8
 9. Dedication to Lilith Maria Hamzina

1:21 9
10. Ladybug Andrey Usachov

2:42 10
11. Lullaby Alexey Plesheyev

2:07 11
12. When I am gone Zinaida Gippius

2:11 12
13. Farewell Josef Brodsky

1:23 13
14. Song of stormy petrel Maxim Gorky

3:51 14
15. Wedding Alexey Timofeyev

2:48 15
      52:05      

Yelena Belnova, vocal (1)
Valentin Dubovskoy, vocal (1
(1)-3,5,7-8,15)
Maxim Paliy, vocal (1
(2))
Anna Nosko, vocal (3,9)
Irina Arkadyeva, vocal (3
(2),6(2))
Alexandra Balakireva, vocal (4)
Irina Gor, vocal (4
(2),10)
Polina Kubyshkina, vocal (6)
Leonid Kazachkov, vocal (7
(2))
Svetlana Sekretar, vocal (11)
Yelena Belnova, vocal (12), version for the symphonic orchestra (1,12-15)
Anna Zagorodnyaya, vocal (14)

e-mail: tahuti@mail.ru