АльбомMP3MP3КлавирПартитураГлавная страница

Śmiech
Music by Valentin Dubovskoy

Lyrics by Tadeusz Różewicz

Klatka była tak
długo zamknięta
aż wylągł się w niej ptak.

Ptak tak długo milczał
aż klatka otwarła
się rdzewiejąc w ciszy.

Cisza tak długo
trwała aż za czarnymi
prętami rozległ się śmiech.
Смех
Музыка Валентина Дубовского
Слова Тадеуша Ружевич, перевод Ю. Левитанского

Клетка была так
долго закрыта,
что в ней птица завелась.

Так долго молчала
птица, что открылась
клетка ржавая в тиши.

Тишина так долго
длилась, что меж чёрными
прутьями раздался смех.