АльбомMP3MP3КлавирПартитураГлавная страница

Lekcja
Music by Valentin Dubovskoy

Lyrics by Wisława Szymborska

Kto co Król Aleksander kim czym mieczem
przecina kogo co gordyjski węzeł.
Nie przyszło to do głowy
komu czemu nikomu.

Było stu filozofów – żaden nie rozplątał.
Nic dziwnego, że teraz kryją się po kątach.
Żołdactwo ich za brody łapie,
za roztrzęsione, siwe, capie,
i bucha gromkim kto co śmiech.

Doć. Spojrzał król spod pióropusza,
na konia wsiada, w drogę rusza.
A za nim w trab trаbieniu, w bębnieniu bębęnków
kto co armia złożona z kogo czego z węzełków
na kogo co na bój.
Урок
Музыка Валентина Дубовского
Слова Виславы Шимборской, перевод А. Эппеля

Кто что царь Александр кем чем мечом
рассекает кого что гордиев узел.
Сие не пришло в голову
кому чему никому.

Никто из ста философов не развязал узла,
теперь глядят с опаской из укромного угла.
Таскает солдатня их за бороды длинные,
всклокоченные, сивые, козлиные,
и раздается громкий кто что смех.

Довольно. Александр воззрился строго,
сел на коня, отправился в дорогу.
А за царем под звуки труб и звяканье подков
вся кто что армия из тысяч кого чего узелков
пошла на кого что на бой.